PERSONTALL


Nr. Tittel Daglig dekning (000)
1Amedia Marked Print 1 198
2Storby + StorTroms 645
3Storby Morgen 597
4Trøndelagspakken (11 målte) 174
5Amedia Hedmark Oppland 157
6Amedia Nord-Norge 140
7Amedia Hedmark Oppland By 129
8Amedia Vestlandet 129
9Amedia Østfold Follo 117
10Amedia Gardermoen 115
11Amedia Buskerud 107
12Amedia Akershus 103
13Amedia Østfold Follo By 101
14Amedia Møre og Romsdal u/Sunnmøringen 100
15Amedia Vest 98
16Amedia Rogaland/Nordsjø Media Samkjøringen 93
17Amedia Nordlyssamkjøringen 88
18Amedia Østfold 86
19Amedia Hedmark 84
20Amedia Møre og Romsdal By 81
21Amedia Østfold By 80
22Amedia Nordland 77
23Amedia Oppland 77
24Amedia Vestfold 74
25Amedia Buskerud By 64
26Amedia Telemark 63
27iNord 62
28Amedia Nord By 61
29Amedia Hordaland 60
30Amedia Vestfold By 57
31Amedia Agder 55
32Stor-Troms 51
33iTroms 43
34Amedia Rogaland By 43
35Amedia Sogn & Fjordane 39
36iNord By 37
37Østlendingen/Hamar Dagblad 36
38Bergensringen 34
39Amedia Follo 32
40iTromsø+ 28
41iHålogaland 21
42Nordfjordsamkøyringa 20
43iFinnmark 13
44iVesterålen 6

Kantar leverer de offisielle dekningstallene for norske nettsteder. Tallene inneholder gjennomsnittlig daglig dekning for nettsteder for mobil, PC/ Mac, nettbrett og digitalt total. Her rapporteres også totale mediehustall for papir og digitalt og for kommersielle samkjøringer. Tallene er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Alle dekningstallene blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.

Beskrivelse nedbrytninger (2020):
  Total Avis papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
  Total Magasin papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
  Digital total – Nettodekning total: Mobil, PC og Nettbrett
  Mobil – Dekning mobil
  PC – Dekning PC
  Nettbrett – Dekning Nettbrett
  Digitalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Digitale oppføringer
  Totalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Papirutgaver og Digitale oppføringer
  Papiravis – Dekning Papiraviser
  eAvis – Dekning eAviser (app og browser)
  Papiravis/eAvis – Nettodekning Papiravis og eAvis
  Papirmagasin – Dekning Papirmagasiner
  Papirsamkjøringer – Dekning for en gruppering av Papirutgaver


Digitaltall: Gjennomsnittlig daglig dekning
Papirutgaver: Totalt antall lesere for en gjennomsnittlig utgave av magasinet/papiravisen.