Persontall: Papirsamkjøringer


Nr. Enhet Daglig/Utgave Dekning (000)
1.Amedia Marked Print 1 228
2.Storby + StorTroms 706
3.Storby Morgen 655
4.Trøndelagspakken (11 målte) 187
5.Amedia Hedmark Oppland 174
6.Amedia Nord-Norge 149
7.Amedia Hedmark Oppland By 145
8.Amedia Vestlandet 139
9.Amedia Østfold Follo 125
10.Amedia Gardermoen 119
11.Amedia Buskerud 110
12.Amedia Akershus 109
13.Amedia Østfold Follo By 109
14.Amedia Vest 107
15.Amedia Møre og Romsdal u/Sunnmøringen 107
16.Amedia Rogaland/Nordsjø Media Samkjøringen 95
17.Amedia Nordlyssamkjøringen 95
18.Amedia Østfold 93
19.Amedia Hedmark 91
20.Amedia Møre og Romsdal By 88
21.Amedia Østfold By 87
22.Amedia Oppland 85
23.Amedia Nordland 84
24.Amedia Vestfold 80
25.Amedia Telemark 67
26.Amedia Hordaland 67
27.Amedia Nord By 66
28.Amedia Buskerud By 65
29.iNord 65
30.Amedia Vestfold By 63
31.Amedia Agder 57
32.Stor-Troms 54
33.iTroms 46
34.Amedia Rogaland By 45
35.Amedia Sogn & Fjordane 42
36.Østlendingen/Hamar Dagblad 40
37.iNord By 39
38.Bergensringen 37
39.Amedia Follo 33
40.iTromsø+ 30
41.iHålogaland 22
42.Nordfjordsamkøyringa 20
43.iFinnmark 13
44.iVesterålen 6

* Klassekampen er noe underrapportert grunnet tekniske problemer med målekoden.

* Dagsavisen er noe underrapportert grunnet tekniske problemer med målekoden.

Kantar leverer de offisielle dekningstallene som blir oppdatert månedlig for norske nettsteder. Tallene inneholder gjennomsnittlig daglig dekning for nettsteder for mobil, PC/ Mac, nettbrett og digitalt total. Her rapporteres også totale mediehustall for papir og digitalt og for kommersielle samkjøringer. Tallene er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Alle dekningstallene blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.

Tall for papirutgaver og eAviser oppdateres halvårlig. Digitale tall oppdateres månedlig.

Beskrivelse nedbrytninger:
  Total Avis papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
  Total Magasin papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
  Digital total – Nettodekning total: Mobil, PC og Nettbrett
  Mobil – Dekning mobil
  PC – Dekning PC
  Nettbrett – Dekning Nettbrett
  Digitalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Digitale oppføringer
  Totalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Papirutgaver og Digitale oppføringer
  Papiravis – Dekning Papiraviser
  eAvis – Dekning eAviser (app og browser)
  Papiravis/eAvis – Nettodekning Papiravis og eAvis
  Papirmagasin – Dekning Papirmagasiner
  Papirsamkjøringer – Dekning for en gruppering av Papirutgaver


Digitaltall: Gjennomsnittlig daglig dekning
Papirutgaver: Totalt antall lesere for en gjennomsnittlig utgave av magasinet/papiravisen.